Koulutus- ja rekrytoinnin tukipalvelut

 

Koulutuksen ja valmennuksen avulla kohti tavoitteita!

Psyykkistä valmennusta ja koulutusta tarjotaan psykologiaa lukemaan pyrkiville opiskelijoille (yksilö ja ryhmä), joiden tähtäimenä ovat psykologian alan yliopisto-opinnot. Psykologista valmennusta ja psykologian opetusta annetaan myös toisen asteen oppilaitoksille ja aikuiskoulutussektorille, etenkin sosiaali- ja terveydenalan koulutusyksiköille. Työyhteisöille kohdistuvan psykologisen valmennuksen aiheet ovat räätälöivissä tarpeen mukaan, esimerkiksi teemoina kriisien hallinta, työn kuormitus ja stressinhallinta, työyhteisön tunteet, ryhmädynamiikka ja haastetilanteet. Myös organisaatioille on tarjolla kurssimuotoista työskentelyä liittyen elämän- ja stressinhallintaan. Psykologi voi myös olla osana rekrytointiprosessia tehden soveltuvuusarviointeja työyhteisöille tai oppilaitoksille.

 

Palvelut eri työyhteisöille ja oppilaitoksille:

  • psykologista yksilö- tai ryhmävalmennusta
  • työyhteisöjen jaksamista ylläpitävät luennot
  • oppilaitosten psykologian alaan liittyvät kurssit (esim. mielenterveys tai neuropsykologia)
  • soveltuvuusarvioinnit + lausunnot

 

Yhteydenottolomake

Business seminar